01 advisors

Tasarım Tescili

Tasarımlar satınalmanın en belirleyici faktörleridir.

Yeni tasarımlarınız Türk Patent sisteminde Tasarım Tescil Belgesi verilerek korunur.

Şekiller, çizgiler, renkler, malzemeler gibi duyularımızla algılayabileceğimiz ürünlerin tümü veya parçaları tasarımlara örnek gösterilebilir. Bunlar; mobilyalar, beyaz eşyalar, bebek arabaları, çamaşır kurutmalıklar, oyuncaklar, tablolar vs. gibi örneklendirilebilir.

Tasarım Tescil Hakkı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında yapılan tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi ile elde edilmektedir. İşlemlerinin yürütülmesinde yetkili vekillerimiz, tescil sürecinin tüm aşamalarında size nitelikli danışmanlık ve vekil hizmeti sunmaktadırlar.